ย้อนกลับ

ประกาศสำคัญ

ประกาศแจ้งเตือน

เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานขายหรือตัวแทนของนิติบุคคลอื่น โดยการกล่าวอ้างว่านิติบุคคลนั้นเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหลอกลวงให้ลูกค้าหรือประชาชนโดยทั่วไป หลงเชื่อหรือเข้าใจว่า บริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรให้กับทางบริษัทฯ

บริษัท ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีตัวแทนในการจัดจำหน่ายเครื่องจักร เป็นบริษัทในเครือแต่อย่างใด และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวทั้งสิ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งเตือนลูกค้าหรือประชาชนโดยทั่วไปให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหาย

หากลูกค้า บริษัท ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด มีความสงสัย หรือพบเบาะแสการกระทำดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 094-983-3399

ทั้งนี้ ผู้กระทำการละเมิดสิทธิ์ แอบอ้าง หรือกระทำใดๆ ที่ทำให้บริษัท ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเสียหายนั้น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวจนถึงที่สุดต่อไป