กลับไปดูหมวดสินค้าอื่น

อะไหล่

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

กรองน้ำมันไฮดรอลิคทางดูด

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 6*24
 • P/N : 803380526
 • ราคา : 1,246 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

กรองอากาศลูกนอก

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 6*27
 • P/N : 800153338
 • ราคา : 644 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

กรองอากาศลูกใน

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 4.5*26
 • P/N : 800153339
 • ราคา : 537 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 9*19
 • P/N : 803417861
 • ราคา : 1,397 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

ฟัน Tooth

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 6*14
 • P/N : 819908823
 • ราคา : 160 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

กรองน้ำมันเครื่อง

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*10
 • P/N : 800156743
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*15
 • P/N : 800156744
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

Pilot filter element

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 1.5*4
 • P/N : 803444364
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

สลักล็อกฟัน Pin

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 1.3*5.5
 • P/N : 819948355
 • ราคา : 45 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

ลูกยางล็อคฟัน Rubber

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 1.3*3.5
 • P/N : 819948356
 • ราคา : 20 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

สลักล็อคฟันบุ้งกี๋ Tooth pin

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 1.7*10.2
 • P/N : 819908899
 • ราคา : 60 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

ลูกยางล็อคสลักฟันบุ้งกี๋ CLAMP SPRING

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*3
 • P/N : 819908920
 • ราคา : 40 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองแอร์ใน SCREEN ( Air filter )

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 10*23
 • P/N : 803543437
 • ราคา : 613 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองไพล๊อต Pilot filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*7.5
 • P/N : 803173173
 • ราคา : 581 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองโซล่า Fuel filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*8
 • P/N : 804016733
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

FS1242 oil-water separator filter element 803165597/800104277

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 9.5*17
 • P/N : 860156962
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองน้ำมันเครื่อง Oil filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 3.5*20
 • P/N : 819909162
 • ราคา : 2,471 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองดักน้ำ Water Separator Filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*15
 • P/N : 800151162
 • ราคา : 942 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ(ลูกสั้น) RETURN FILTER

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11*39
 • P/N : 860548524
 • ราคา : 2,443 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองไฮดรอลิกทางดูด Oil suction filter element

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*23
 • P/N : 860548525
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองอากาศลูกนอก Air cleaner filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11.5*39
 • P/N : 800104248
 • ราคา : 1,463 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองอากาศลูกใน Air cleaner filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 9*38
 • P/N : 800104249
 • ราคา : 1,170 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ Hydraulic return filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11*50
 • P/N : 803172727
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

ฟันบุ้งกี๋ Tooth

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 10*23
 • P/N : 819908895
 • ราคา : 600 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

สลักล็อคฟัน Pin circlip

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*9.7
 • P/N : 819948380
 • ราคา : 120 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

กรองไพล๊อต Hydraulic oil pilot filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*12
 • P/N : 803182167
 • ราคา : 487 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*12
 • P/N : 860317588
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

กรองน้ำมันเครื่อง Oil filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 4*22
 • P/N : 800151027
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

ฟัน Tooth

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 8*24.5
 • P/N : 819908740
 • ราคา : 650 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

กรองแอร์ใน AIR CONDINATIONER FILTER

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 18*20.5
 • P/N : 860302810
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

กรองดักน้ำ Water Separator Filter

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*15
 • P/N : 800151162
 • ราคา : 942 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

ถังพักน้ำ RESERVE TANK

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 17*26
 • P/N : 800104263
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

กรองอากาศลูกนอก(รุ่นใหม่) Air cleaner filter core inner

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 15*51
 • P/N : 800155718
 • ราคา : 1,750 บาท
ดูข้อมูล

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

กรองอากาศลูกใน(รุ่นใหม่) Air cleaner filter core outer

 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11*48
 • P/N : 800155719
 • ราคา : 967 บาท
ดูข้อมูล

น้ำมันหล่อลื่น

XCMG HD GEAR OIL GL-5 80W/90 4L./น้ำมันเกียร์80W/90 4ลิตร

 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 23*30
 • P/N : 135894X4
ดูข้อมูล

น้ำมันหล่อลื่น

XCMG DIESEL ENGINE OIL15W40 CI-4 4L./น้ำมันเครื่อง 4 ลิตร15W40 CI-4

 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 23*30
 • P/N : 134727X4
ดูข้อมูล

น้ำมันหล่อลื่น

XCMG AW HYDRAULIC OIL 68 20L./น้ำมันไฮดรอลิคเบอร์68 20ลิตร

 • ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร, 209 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 30*40
 • P/N : 134906X20
ดูข้อมูล

น้ำมันหล่อลื่น

XCMG HD GEAR OIL GL-5 80W/90 20L./น้ำมันเกียร์80W/90 20 ลิตร

 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 20 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 30*40
 • P/N : 135894X20
ดูข้อมูล

น้ำมันหล่อลื่น

XCMG DIESEL ENGINE OIL15W40 CI-4 20L./น้ำมันเครื่อง 20 ลิตร15W40 CI-4

 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 20 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 30*40
 • P/N : 134727X20
ดูข้อมูล

น้ำมันหล่อลื่น

XCMG HD GEAR OIL GL-5 85W/140 20L./น้ำมันเกียร์80W/140 20 ลิตร

 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 20 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 30*40
 • P/N : 135895X20
ดูข้อมูล