กลับไปดูหมวดสินค้าอื่น

เครื่องจักรกลเหมืองแร่

รถดัมพ์ทรัค

XDR80T

 • น้ำหนักรถ 34,000 กก.
 • เครื่องยนต์ YC6K408-GT30
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 473 แรงม้า
 • น้ำหนักบรรทุกได้ 76,000 กก.
ดูข้อมูล

รถดัมพ์ทรัค

XDE130

 • น้ำหนักรถ 82,000 กก.
 • เครื่องยนต์ MTU 16V2000
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 1,301 แรงม้า
 • น้ำหนักบรรทุก 12,000 กก.
ดูข้อมูล

รถดัมพ์ทรัค

XDE200

 • น้ำหนักรถ 140,000 กก.
 • เครื่องยนต์ 12V4000
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 2,025 แรงม้า
 • น้ำหนักบรรทุก 180,000 กก.
ดูข้อมูล

รถดัมพ์ทรัค

XDM60

 • น้ำหนักรถ 28,000 กก.
 • เครื่องยนต์ QSM11
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 410 แรงม้า
 • น้ำหนักบรรทุก 61,000 กก.
ดูข้อมูล

รถดัมพ์ทรัค

XDM70

 • น้ำหนักรถ 28,000 กก.
 • เครื่องยนต์ YC6K480-GT30
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 473 แรงม้า
 • น้ำหนักบรรทุก 65,000 กก.
ดูข้อมูล

รถดัมพ์ทรัค

XDM100

 • น้ำหนักรถ 67,000 กก.
 • เครื่องยนต์ QST30
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 1,050 แรงม้า
 • น้ำหนักบรรทุก 91,000 กก.
ดูข้อมูล

รถดัมพ์ทรัค

XDA30

 • น้ำหนักรถ 26,700 กก.
 • เครื่องยนต์ QSM11
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 375 แรงม้า
 • น้ำหนักบรรทุก 30,000 กก.
ดูข้อมูล

รถดัมพ์ทรัค

XDA45

 • น้ำหนักรถ 34,000 กก.
 • เครื่องยนต์ OM502
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 469 แรงม้า
 • น้ำหนักบรรทุก 39,000 กก.
ดูข้อมูล

รถดัมพ์ทรัค

XDR100

 • น้ำหนักรถ 158,000 กก.
 • เครื่องยนต์ CUMMIN QST30
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 1,050 แรงม้า

ดูข้อมูล

รถขุดขนาดใหญ่

XE700D

 • น้ำหนักปฏิบัติการ : 69,000 กก.
 • เครื่องยนต์ : CUMMINS
 • กำลังแรงม้าสูงสุด : 450 แรงม้า
 • ความจุบุ้งกี๋ : 2.4 -4.6
ดูข้อมูล

รถขุดขนาดใหญ่

XE750D

 • น้ำหนักปฏิบัติการ : 75,000 กก.
 • เครื่องยนต์ : 2506D
 • กำลังแรงม้าสูงสุด : 516 แรงม้า
 • ความจุบุ้งกี๋ : 3.8 - 5.3
ดูข้อมูล

รถขุดขนาดใหญ่

XE900D

 • น้ำหนักปฏิบัติงาน : 89,600กก.
 • เครื่องยนต์ : QSX15
 • กำลังแรงม้าสูงสุด : 535 แรงม้า
 • ความจุบุ้งกี๋ : 3.5 - 6
ดูข้อมูล

รถขุดขนาดใหญ่

XE950D

 • น้ำหนักปฏิบัติงาน : 93,000 กก.
 • เครื่องยนต์ : QSK19
 • กำลังแรงม้าสูงสุด : 674 แรงม้า
 • ความจุบุ้งกี๋ : 4.6 - 6
ดูข้อมูล

รถขุดขนาดใหญ่

XE1200

 • น้ำหนักปฏิบัติการ : 115,000 กก.
 • เครื่องยนต์ : QSK23
 • กำลังแรงม้าสูงสุด : 760 แรงม้า
 • ความจุบุ้งกี๋ : 5.2 - 7
ดูข้อมูล

รถขุดขนาดใหญ่

XE2000

 • น้ำหนักปฏิบัติงาน : 192,000 กก.
 • เครื่องยนต์ : QSK38
 • กำลังแรงม้าสูงสุด : 1,086 แรงม้า
 • ความจุบุ้งกี๋ : 8 - 12
ดูข้อมูล

รถน้ำงานเหมือง

XDM40

 • น้ำหนักรถ 62,000 กก.
 • เครื่องยนต์ CUMMIN QSM11
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 379 แรงม้า
 • ขนาดแทงค์บรรจุ 35,000 L
ดูข้อมูล