กลับไปดูหมวดสินค้าอื่น

เครื่องจักรคอนกรีต

รถคอนกรีต

CP6000

 • น้ำหนัก 22 ตัน
 • เครื่องยนต์ TAD620VE(Volvo)
 • กำลังเครื่องยนต์ 194 แรงม้า
 • ระยะความกว้างในการปู 3400-6000 มม.
ดูข้อมูล

รถคอนกรีต

CP8000

 • น้ำหนัก 25 ตัน
 • เครื่องยนต์ TAD851VE(VOLVO)
 • กำลังเครื่องยนต์ 248 แรงม้า
 • ระยะความกว้างในการปู 4250-8000 มม.
ดูข้อมูล

รถผสมคอนกรีต

G06V-T

 • น้ำหนัก 11,320 กก.
 • เครื่องยนต์ WP7.300E31 (With PTO)
 • ระบบไฮโดรลิค PMP
 • ปริมาตรความจุ 6 คิว
 • ความเร็วในการเท 6 คิว/นาที
ดูข้อมูล

ปั๊มคอนกรีตแบบลากจูง

HBT5008K

 • น้ำหนัก 5,035 กก.
 • เครื่องยนต์ WP4G110E220
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 109 แรงม้า
 • แรงดันปั๊มคอนกรีต 8 Mpa
ดูข้อมูล

ปั๊มคอนกรีตแบบลากจูง

HBT6013K

 • น้ำหนัก 6,900 กก.
 • เครื่องยนต์ WP4G160E331
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 158 แรงม้า
 • แรงดันปั๊มคอนกรีต 8 - 13 Mpa
ดูข้อมูล

ปั๊มคอนกรีตแบบลากจูง

HBT9018K

 • น้ำหนัก 7,400 กก.
 • เครื่องยนต์ BF6M1013
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 249 แรงม้า
 • แรงดันปั๊มคอนกรีต 9 - 18 Mpa
ดูข้อมูล

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม

HB37K

 • ความสูงที่สามารถปั๊มได้ 29.6 ม.
 • แรงดันปั๊มคอนกรีต 8 MPa
 • ความเร็วในการปั๊ม 24-27 นาที
ดูข้อมูล

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม

HB39K

 • ความสูงที่สามารถปั๊มได้ 39.1 ม.
 • แรงดันปั๊มคอนกรีต 8 MPa
 • ความเร็วในการปั๊ม 24-27 นาที
ดูข้อมูล

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม

HB43K

 • ความสูงที่สามารถปั๊มได้ 43 ม.
 • แรงดันปั๊มคอนกรีต 8 MPa
 • ความเร็วในการปั๊ม 23-26 นาที
ดูข้อมูล

โรงผสมคอนกรีต

HZS40VY(Mobile)

 • ความสามารถในการผลิต 40 คิว/ชั่วโมง
 • ความสูงในการปล่อยเท 4 m
 • ขนาดของเครื่องผสม 750 L
 • ความสามารถในการส่งวัตถุดิบเข้าเครื่อง 90 t/h
ดูข้อมูล

โรงผสมคอนกรีต

HZS60VY(Mobile)

 • ความสามารถในการผลิต 60 คิว/ชั่วโมง
 • ความสูงในการปล่อยเท 4 m
 • ขนาดของเครื่องผสม 1,000 L
 • ความสามารถในการส่งวัตถุดิบเข้าเครื่อง 120 t/h
ดูข้อมูล

โรงผสมคอนกรีต

HZS75VY(Mobile)

 • ความสามารถในการผลิต 75 คิว/ชั่วโมง
 • ความสูงในการปล่อยเท 4 m
 • ขนาดของเครื่องผสม 1,500 L
 • ความสามารถในการส่งวัตถุดิบเข้าเครื่อง 150 t/h
ดูข้อมูล

โรงผสมคอนกรีต

HZS60VG(Buck-Type)

 • ความสามารถในการผลิต 60 คิว/ชั่วโมง
 • ความสูงในการปล่อยเท 4 m
 • ขนาดของเครื่องผสม 1,000 L
 • ความสามารถในการส่งวัตถุดิบเข้าเครื่อง 120 t/h
ดูข้อมูล

โรงผสมคอนกรีต

HZS90VG(Buck-Type)

 • ความสามารถในการผลิต 90 คิว/ชั่วโมง
 • ความสูงในการปล่อยเท 4 m
 • ขนาดของเครื่องผสม 1,500 L
 • ความสามารถในการส่งวัตถุดิบเข้าเครื่อง 180 t/h
ดูข้อมูล

โรงผสมคอนกรีต

HZS120VG(Buck-Type)

 • ความสามารถในการผลิต 120 คิว/ชั่วโมง
 • ความสูงในการปล่อยเท 4 m
 • ขนาดของเครื่องผสม 2,000 L
 • ความสามารถในการส่งวัตถุดิบเข้าเครื่อง 240 t/h
ดูข้อมูล