กลับไปดูหมวดสินค้าอื่น

เครื่องจักรงานฐานราก

Rotary Drilling Rig

XR150Dlll

 • น้ำหนัก 49,000 kg
 • เครื่องยนต์ QSB7-C202
 • เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ 1500 mm
 • เจาะลึกสูงสุด 56 m
ดูข้อมูล

Rotary Drilling Rig

XR180D

 • น้ำหนัก 56,000 kg
 • เครื่องยนต์ QSB6.7
 • เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ 1800 mm
 • เจาะลึกสูงสุด N/A m
ดูข้อมูล

Rotary Drilling Rig

XR220D

 • น้ำหนัก 70,000 kg
 • เครื่องยนต์ QSL-325
 • เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ 2000 mm
 • เจาะลึกสูงสุด 80 m
ดูข้อมูล

Rotary Drilling Rig

XR280D

 • น้ำหนัก 83,000 kg
 • เครื่องยนต์ QSM11-C400
 • เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ 2500 mm
 • เจาะลึกสูงสุด 88 m
ดูข้อมูล

Rotary Drilling Rig

XR320D

 • น้ำหนัก 92,800 kg
 • เครื่องยนต์ QSM11-C400
 • เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ 2500 mm
 • เจาะลึกสูงสุด 90 m
ดูข้อมูล

Rotary Drilling Rig

XR360D

 • น้ำหนัก 92,000 kg
 • เครื่องยนต์ QSM11-C400
 • เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ 2500 mm
 • เจาะลึกสูงสุด 102 m
ดูข้อมูล

Diagphragm Wall Grab

XG500E

 • น้ำหนัก N/A kg
 • เครื่องยนต์ CUMMINS QSM11
 • ความหนาของท่อ 300~1500 mm
 • เจาะลึกสูงสุด 75 m
ดูข้อมูล

Rotary Drilling Rig

XR240E

 • น้ำหนักปฏิบัติการ 84,000 kg
 • เครื่องยนต์ 6UZ1X-270
 • เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ 2200 mm
 • เจาะลึกสูงสุด 70 m
ดูข้อมูล

Diagphragm Wall Grab

XG600E

 • น้ำหนัก N/A kg
 • เครื่องยนต์ Cummins-QSM11
 • ความหนาของท่อ 600-1500 mm
 • เจาะลึกสูงสุด 80/105 m
ดูข้อมูล