ย้อนกลับ

สำนักงานชลประทานที่ 9 ร่วมชมการสาธิตการใช้งานรถขุด XCMG ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100%

สำนักงานชลประทานที่ 9 ร่วมชมการสาธิตการใช้งานรถขุด XCMG ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาต่อยอดในการใช้งานได้ในอนาคต

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายราม ธนาคุณ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 9 มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ พุ่มแสน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และนายทรงศักดิ์ ประสาร นายช่างเครื่องกลเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้งานรถขุดด้วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาต่อยอดในการใช้งานได้ในอนาคต ณ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 5 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี