ย้อนกลับ

หลักสูตรการฝึกอบรมเครื่องจักรประเภทรถขุด เครื่องยนต์ Shanghai

หลักสูตรการฝึกอบรมเครื่องจักรประเภทรถขุด เครื่องยนต์ Shanghai

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา ซ่อมแซม รถขุด เครื่องยนต์ Shanghai อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ช่างบริการมีทักษะ ความรู้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ