กลับดูหมวดหลัก

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE135B

สลักล็อคฟันบุ้งกี๋ Tooth pin

สลักล็อคฟันบุ้งกี๋ Tooth pin
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 1.7*10.2
 • P/N : 819908899
 • ราคา : 60 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

ลูกยางล็อคสลักฟันบุ้งกี๋ CLAMP SPRING

 ลูกยางล็อคสลักฟันบุ้งกี๋ CLAMP SPRING
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*3
 • P/N : 819908920
 • ราคา : 40 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองแอร์ใน SCREEN ( Air filter )

กรองแอร์ใน SCREEN ( Air filter )
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 10*23
 • P/N : 803543437
 • ราคา : 613 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองไพล๊อต Pilot filter

กรองไพล๊อต Pilot filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*7.5
 • P/N : 803173173
 • ราคา : 581 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองโซล่า Fuel filter

กรองโซล่า Fuel filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*8
 • P/N : 804016733
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

FS1242 oil-water separator filter element 803165597/800104277

FS1242 oil-water separator filter element 803165597/800104277
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 9.5*17
 • P/N : 860156962
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองน้ำมันเครื่อง Oil filter

กรองน้ำมันเครื่อง Oil filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 3.5*20
 • P/N : 819909162
 • ราคา : 2,471 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองดักน้ำ Water Separator Filter

กรองดักน้ำ Water Separator Filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*15
 • P/N : 800151162
 • ราคา : 942 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ(ลูกสั้น) RETURN FILTER

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ(ลูกสั้น) RETURN FILTER
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11*39
 • P/N : 860548524
 • ราคา : 2,443 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองน้ำมันไฮดรอลิคทางดูด Hydraulic absorb filter

กรองน้ำมันไฮดรอลิคทางดูด Hydraulic absorb filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 8*20
 • P/N : 860149017
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองไฮดรอลิกทางดูด Oil suction filter element

กรองไฮดรอลิกทางดูด Oil suction filter element
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*23
 • P/N : 860548525
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองอากาศลูกนอก Air cleaner filter

กรองอากาศลูกนอก Air cleaner filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11.5*39
 • P/N : 800104248
 • ราคา : 1,463 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองอากาศลูกใน Air cleaner filter

กรองอากาศลูกใน Air cleaner filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 9*38
 • P/N : 800104249
 • ราคา : 1,170 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ Hydraulic return filter

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ Hydraulic return filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11*50
 • P/N : 803172727
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

ฟันบุ้งกี๋ Tooth

ฟันบุ้งกี๋ Tooth
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE135B
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 10*23
 • P/N : 819908895
 • ราคา : 600 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD