กลับดูหมวดหลัก

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE35U

กรองน้ำมันไฮดรอลิคทางดูด

กรองน้ำมันไฮดรอลิคทางดูด
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 6*24
 • P/N : 803380526
 • ราคา : 1,246 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองอากาศลูกนอก

กรองอากาศลูกนอก
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 6*27
 • P/N : 800153338
 • ราคา : 644 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองอากาศลูกใน

กรองอากาศลูกใน
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 4.5*26
 • P/N : 800153339
 • ราคา : 537 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 9*19
 • P/N : 803417861
 • ราคา : 1,397 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

ฟัน Tooth

ฟัน Tooth
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 6*14
 • P/N : 819908823
 • ราคา : 160 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองน้ำมันเครื่อง

กรองน้ำมันเครื่อง
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*10
 • P/N : 800156743
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Filter

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*15
 • P/N : 800156744
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

Pilot filter element

Pilot filter element
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 1.5*4
 • P/N : 803444364
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

สลักล็อกฟัน Pin

สลักล็อกฟัน Pin
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 1.3*5.5
 • P/N : 819948355
 • ราคา : 45 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

ลูกยางล็อคฟัน Rubber

ลูกยางล็อคฟัน Rubber
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE35U
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 1.3*3.5
 • P/N : 819948356
 • ราคา : 20 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD