กลับดูหมวดหลัก

น้ำมันหล่อลื่น

XCMG HD GEAR OIL GL-5 80W/90 4L./น้ำมันเกียร์80W/90 4ลิตร

XCMG HD GEAR OIL GL-5 80W/90 4L./น้ำมันเกียร์80W/90 4ลิตร
 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 23*30
 • P/N : 135894X4
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCMG DIESEL ENGINE OIL15W40 CI-4 4L./น้ำมันเครื่อง 4 ลิตร15W40 CI-4

XCMG DIESEL ENGINE OIL15W40 CI-4 4L./น้ำมันเครื่อง 4 ลิตร15W40 CI-4
 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 23*30
 • P/N : 134727X4
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCMG AW HYDRAULIC OIL 68 20L./น้ำมันไฮดรอลิคเบอร์68 20ลิตร

XCMG AW HYDRAULIC OIL 68 20L./น้ำมันไฮดรอลิคเบอร์68 20ลิตร
 • ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร, 209 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 30*40
 • P/N : 134906X20
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCMG HD GEAR OIL GL-5 80W/90 20L./น้ำมันเกียร์80W/90 20 ลิตร

XCMG HD GEAR OIL GL-5 80W/90 20L./น้ำมันเกียร์80W/90 20 ลิตร
 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 20 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 30*40
 • P/N : 135894X20
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCMG DIESEL ENGINE OIL15W40 CI-4 20L./น้ำมันเครื่อง 20 ลิตร15W40 CI-4

XCMG DIESEL ENGINE OIL15W40 CI-4 20L./น้ำมันเครื่อง 20 ลิตร15W40 CI-4
 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 20 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 30*40
 • P/N : 134727X20
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCMG HD GEAR OIL GL-5 85W/140 20L./น้ำมันเกียร์80W/140 20 ลิตร

XCMG HD GEAR OIL GL-5 85W/140 20L./น้ำมันเกียร์80W/140 20 ลิตร
 • ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 20 ลิตร
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 30*40
 • P/N : 135895X20
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD