กลับดูหมวดหลัก

อะไหล่สำหรับรถขุด รุ่น XE215C

สลักล็อคฟัน Pin circlip

สลักล็อคฟัน Pin circlip
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*9.7
 • P/N : 819948380
 • ราคา : 120 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองไพล๊อต Hydraulic oil pilot filter

กรองไพล๊อต Hydraulic oil pilot filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*12
 • P/N : 803182167
 • ราคา : 487 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Filter

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2*12
 • P/N : 860317588
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองน้ำมันเครื่อง Oil filter

กรองน้ำมันเครื่อง Oil filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 4*22
 • P/N : 800151027
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

ฟัน Tooth

ฟัน Tooth
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 8*24.5
 • P/N : 819908740
 • ราคา : 650 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองแอร์ใน AIR CONDINATIONER FILTER

กรองแอร์ใน AIR CONDINATIONER FILTER
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 18*20.5
 • P/N : 860302810
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองดักน้ำ Water Separator Filter

กรองดักน้ำ Water Separator Filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 2.5*15
 • P/N : 800151162
 • ราคา : 942 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

ถังพักน้ำ RESERVE TANK

ถังพักน้ำ RESERVE TANK
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 17*26
 • P/N : 800104263
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองน้ำมันไฮดรอลิคทางดูด Hydraulie oil absorb filter

กรองน้ำมันไฮดรอลิคทางดูด Hydraulie oil absorb filter
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 9*19
 • P/N : 803194476
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ Hydraulic fluid filter core oil return

กรองไฮดรอลิคไหลกลับ Hydraulic fluid filter core oil return
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11*60
 • P/N : 803198447
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองอากาศลูกนอก(รุ่นใหม่) Air cleaner filter core inner

กรองอากาศลูกนอก(รุ่นใหม่) Air cleaner filter core inner
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 15*51
 • P/N : 800155718
 • ราคา : 1,750 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

กรองอากาศลูกใน(รุ่นใหม่) Air cleaner filter core outer

กรองอากาศลูกใน(รุ่นใหม่) Air cleaner filter core outer
 • สำหรับรถขุด รุ่น XE215C
 • ขนาด กว้าง*ยาว (ซม.) : 11*48
 • P/N : 800155719
 • ราคา : 967 บาท
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD