กลับดูหมวดหลัก

All Terrain Crane

เป็นเครนขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงอย่างมาก สามารถยกสินค้าที่มีน้ำหนักกว่า 100 ตันขึ้นไปได้ วงล้อของเครนประเภทนี้สามารถเลี้ยวได้ทุกล้อทำให้รัศมีในการเลี้ยวแคบลง

การใช้งาน : เหมาะกับการทำงานทั้งพื้นที่เรียบ ขรุขระ

XCA100

XCA100
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 100 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 60 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCA130

XCA130
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 100 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 60 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCA180

XCA180
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 180 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 46เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 5 เพลา 10 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCA220

XCA220
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 220 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 73 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 5 เพลา 10 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCA230L8

XCA230L8
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 54,000 กก.
 • เครื่องยนต์ ล่าง : WP13.550E62 / บน : WP6G240E330
 • กำลังแรงม้าสูงสุด ล่าง : 543 แรงม้า / บน : 236 แรงม้า
 • ความยาวบูม 8 ท่อน 88 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด 230ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 5 เพลา 10 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCA230

XCA230
 • น้ำหนักปฏิบัติการ N/A กก.
 • เครื่องยนต์ ล่าง : N/A / บน : N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด ล่าง : N/A แรงม้า / บน : N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม N/A ท่อน N/A เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : N/A เพลา N/A ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCA300

XCA300
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 300 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 80 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 6 เพลา 12 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCA450

XCA450
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 450 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 80 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 7 เพลา 14 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD