กลับดูหมวดหลัก

Lorry Crane

SQS125TL-4

SQS125TL-4
  • น้ำหนัก N/A กก.
  • ความยาวบูม 12.4 เมตร
  • น้ำหนักยกสูงสุด 5,000 กก.

ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

SQS157TL-4

SQS157TL-4
  • น้ำหนัก N/A กก.
  • ความยาวบูม 14.2 เมตร
  • น้ำหนักยกสูงสุด 6,300 กก.

ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

SQS200TL-4

SQS200TL-4
  • น้ำหนัก N/A กก.
  • ความยาวบูม 13.2 เมตร
  • น้ำหนักยกสูงสุด 8,000 กก.
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD