กลับดูหมวดหลัก

Forklift

FD30T-JB

FD30T-JB
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 4.34 ตัน
 • เครื่องยนต์ ISUZU
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 47 แรงม้า
 • น้ำหนักยกสูงสุด 3,000 กก.
 • ความสูงในการยกสูงสุด N/A เมตร
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

FD35T-JB

FD35T-JB
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 4.84 ตัน
 • เครื่องยนต์ ISUZU
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 47 แรงม้า
 • น้ำหนักยกสูงสุด 3,500 กก.
 • ความสูงในการยกสูงสุด N/A เมตร
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

FD50T-JF

FD50T-JF
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 7.9 ตัน
 • เครื่องยนต์ ISUZU
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 109 แรงม้า
 • น้ำหนักยกสูงสุด 5,000 กก.
 • ความสูงในการยกสูงสุด N/A เมตร
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

FD80T-JF

FD80T-JF
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 8 ตัน
 • เครื่องยนต์ ISUZU
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 109 แรงม้า
 • น้ำหนักยกสูงสุด 5,000 กก.
 • ความสูงในการยกสูงสุด N/A เมตร
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

FD100T-JF

FD100T-JF
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 12.9 ตัน
 • เครื่องยนต์ ISUZU
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 109 แรงม้า
 • น้ำหนักยกสูงสุด 10,000 กก.
 • ความสูงในการยกสูงสุด N/A เมตร
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCB-L15

XCB-L15
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 3.04 ตัน
 • แบตเตอรี่ Lithium iron phosphate battery
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 10 แรงม้า
 • น้ำหนักยกสูงสุด 1,500 กก.
 • ความสูงในการยกสูงสุด N/A เมตร
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCB-L35

XCB-L35
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 5.3 ตัน
 • แบตเตอรี่ Lithium iron phosphate battery
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 22 แรงม้า
 • น้ำหนักยกสูงสุด 3,500 กก.
 • ความสูงในการยกสูงสุด N/A เมตร
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD