กลับดูหมวดหลัก

Truck Crane

มีลักษณะคล้ายรถบรรทุกแต่แตกต่างกันที่จะมีเครนติดด้านของบนรถ โดยเครนประเภทนี้สามารถวิ่งทำงานได้ด้วยตัวเอง ขับเคลื่อนบนถนนพื้นเรียบ สามารถยืด-หด บูม ได้ถึง 30 เมตร

การใช้งาน : เหมาะกับการขับเคลื่อนบนพื้นถนนเรียบ

XCT12_Y

XCT12_Y
 • น้ำหนัก 13,500 กก.
 • เครื่องยนต์ SC4H180Q3
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 177 แรงม้า
 • ความยาวบูม 26 ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด 12 ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 2 เพลา 6 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCT16_Y

XCT16_Y
 • น้ำหนัก 16,000 กก.
 • เครื่องยนต์ SC7H260Q3
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 257 แรงม้า
 • ความยาวบูม 32 ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 3 เพลา 10 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCT25L5_Y

XCT25L5_Y
 • น้ำหนัก 25,000 กก.
 • เครื่องยนต์ SC7H260Q3
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 257 แรงม้า
 • ความยาวบูม 40.5 ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 3 เพลา 10 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCT30_Y

XCT30_Y
 • น้ำหนัก 28,700 กก.
 • เครื่องยนต์ SC714260R3
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 257 แรงม้า
 • ความยาวบูม 34 ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด 30 ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 4 เพลา 12 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCT50_Y

XCT50_Y
 • น้ำหนัก 50,000 กก.
 • เครื่องยนต์ WD615.334
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 331 แรงม้า
 • ความยาวบูม 43.5ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด 50 ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 4 เพลา 12 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCT60_Y

XCT60_Y
 • น้ำหนัก 41,700 กก.
 • เครื่องยนต์ WD615.334
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 331 แรงม้า
 • ความยาวบูม 44 ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด 60 ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 4 เพลา 12 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCT80_Y

XCT80_Y
 • น้ำหนัก 85,000 กก.
 • เครื่องยนต์ QSL8.9-C360-30
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 360 แรงม้า
 • ความยาวบูม 45.5 ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด 80 ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 4 เพลา 12 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCT100_M

XCT100_M
 • น้ำหนักรถ 100 ตัน
 • เครื่องยนต์ MC11.39-30
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 389 แรงม้า
 • ความยาวบูม 58 ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด 100 ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 4 เพลา 12 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCT130_M

XCT130_M
 • น้ำหนักรถ 130 ตัน
 • เครื่องยนต์ ISM11E5 440 (ล่าง) / BENZ OM906LA E3A/2 (บน)
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 434 แรงม้า / 255 แรงม้า
 • ความยาวบูม 73 ม.
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
 • ชนิดเพลา/ล้อ : 5 เพลา 14 ล้อ
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD