กลับดูหมวดหลัก

Telescopic Crawler Crane

XGC25T

XGC25T
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 25 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 33 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XGC55T

XGC55T
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 55 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 41 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XGC75T

XGC75T
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 75 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 47 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XGC120T

XGC120T
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 120 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 56 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด N/A ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD