กลับดูหมวดหลัก

Rough Terrain Crane

เป็นเครนก่อสร้างที่สามารถซอกแซกในที่แคบได้ดีและสามารถยืด-หด หรือ ยก บูม ความยาวถึง 30 เมตร

การใช้งาน : เหมาะกับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัดและการทำงานพื้นที่แคบ  

XCR30

XCR30
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 30 ตัน
 • เครื่องยนต์ N/A
 • กำลังแรงม้าสูงสุด N/A แรงม้า
 • ความยาวบูม 10.8 - 35 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด 30 ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCR35

XCR35
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 35 ตัน
 • เครื่องยนต์ SC7H220.1G3
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 217 แรงม้า
 • ความยาวบูม 10.8 - 35 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด 35 ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCR55L4

XCR55L4
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 55 ตัน
 • เครื่องยนต์ SC7H220G3
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 217 แรงม้า
 • ความยาวบูม 11.3 - 36.5 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด 55 ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD

XCR70

XCR70
 • น้ำหนักปฏิบัติการ 70 ตัน
 • เครื่องยนต์ SC9DK260.1G3
 • กำลังแรงม้าสูงสุด 257 แรงม้า
 • ความยาวบูม 11.8 - 45 เมตร
 • น้ำหนักยกสูงสุด 70 ตัน
ดูข้อมูล

MANUAL
DOWNLOAD